KOLEKTYVINIŲ SUTARČIŲ TAIKYMO TEISINIAI ASPEKTAI LIETUVOJE

  • Vitalija Skėruvienė Kauno kolegija

Abstract

Straipsnyje analizuojama kolektyvinės sutarties samprata, teisinė prigimtis ir prielaidos naujam reglamentavimui atsirasti. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (2016) numato, kad darbuotojų atstovais laikomi profesinė sąjunga, darbo taryba ar darbuotojų patikėtinis. Pažymėtina, kad kolektyvinės derybos, kolektyvinių sutarčių sudarymas yra išimtinė profesinių sąjungų teisė. Aptariamos darbo teisės normos, reglamentuojančios kolektyvinių sutarčių taikymą. Analizuojamos galiojančios nacionalinio, šakos, teritorinio ir darbdavio lygio kolektyvinės sutartys, sudarytos ir įregistruotos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos internetinėje svetainėje Lietuvos Respublikos darbo kodekso (2016) nustatyta tvarka. Tyrimas aktualus dėl to, kad Lietuvoje įsigaliojus naujam Darbo kodeksui pakito kolektyvinių sutarčių sudarymas ir taikymas. Darbe taikomi metodai: teisės aktų analizės, mokslinės literatūros šaltinių analizės.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai