DIETETIKOS ABSOLVENTŲ KOMPETENCIJŲ ATITIKTIS DARBO RINKAI: EKSPERTŲ POŽIŪRIS

  • Irma Spiriajevienė Klaipėdos valstybinė kolegija

Abstract

Temai analizuoti buvo atlikta literatūros ir Studijų programos dokumentų analizė bei focus grupės interviu. Tikslas – išanalizuoti ekspertų požiūrį į Dietetikos studijų programos absolventų kompetencijų atitiktį darbo rinkos poreikiams. Ši analizė leidžia įsigilinti į darbdavių lūkesčius absolventų kompetencijų atžvilgiu, o analizės pagrindu gauti rezultatai panaudojami studijų programos tobulinimui. Apskritojo stalo diskusijos-interviu būdu surinkti duomenys transkribuoti į kompiuterinę versiją. Dalyviai: septyni ekspertai, dirbantys mitybos srityje, kolegijos absolventų darbdaviai, socialiniai partneriai. Duomenims analizuoti atlikta kokybinė content analizė.

 Rezultatai. Išanalizavus empirinio tyrimo duomenis, iš dalyvių diskusijos-interviu duomenų masyvo išskirtos šios kategorijos su užfiksuotu patvirtinančių teiginių skaičiumi: „Absolventų kompetencijos atliepia darbdavių lūkesčius ir darbo poreikius“ – 17 teiginių, „Tobulintina absolventų profesinių kompetencijų plėtotė“ – 5 teiginiai, „Studentų pasaulėžiūros formavimas(is), stiprinant tam tikras kompetencijas“ – 7 teiginiai, „Dietisto ir gydytojo dietologo profesijų diferenciacija“ – 4 teiginiai, „Darbdavių, dėstytojų, soc. partnerių patirtimi grįstos kompetencijos“ – 4 teiginiai, „Darbdavių, socialinių partnerių, dėstytojų rekomendacijos, iššūkiai, vizijos“ – 12 teiginių.

Fiksuojant patvirtinančių teiginių skaičių, diskusija-interviu koncentruojasi šiose iš kategorijų sudarytose pagrindinėse subkategorijose: „Rekomendacijos ir iššūkiai dėstytojams bei praktikos vadovams, siekiant efektyviau ugdyti reikiamas studentų kompetencijas“ – 7 teiginiai, „Reiklumas, atsakingumas ir argumentuoti žodžiai bei veiksmai – perspektyvaus dietisto darbo garantas“ – 5 teiginiai, „Darbdavių vizijos nukreipia į didėjantį dietisto poreikį visuomenės sveikatos gerinimui“ – 5 teiginiai, „Dietetika yra priskiriama tokiai sričiai, kur daugeliu klausimų sunku rasti vieningą nuomonę, dėl to prioritetu tampa gebėjimas savo teiginius pagrįsti tam tikra teorija ar nuostata bei nuolat mokytis“ – 3 teiginiai, „Absolventų motyvacijos dirbti bei studijuoti ribotumas“ – 3 teiginiai, „Iniciatyvumas, žinių, veiklų sklaida“ – 3 teiginiai, „Teigiamai vertinamos įvairios kitos absolventų kompetencijos“ – 3 teiginiai. Kitos subkategorijos, apimančios mažesnę teiginių koncentraciją, sudarytos iš 2 patvirtinančių teiginių.

Published
2020-12-17
Section
Socialinių mokslų tyrimai